İMECE MİZAH YAYIN İLKELERİ

İMECE MİZAH YAYIN İLKELERİ
....................................
İMECE MİZAH, sanal ortamda hazırlanan ve sürekli güncellenen bir Blog İnternet sitesidir. Yayın Kurulunda yer alan sanatçılarca çıkarılır ve her üye "şahsına özel Blog giriş şifresi"ni kullanarak, kendi ürününü sayfaya bizzat kaydeder.
Üyeler;
şahsa özel şifresini İKİNCİ bir şahısla paylaşamaz.
Yayınlanan ürünlerin yasal sorumluluğu tümüyle yazarına*çizerine (üreticisine) ait olup, etik kurallara uyulur.
Üyeler;
galiz, kaba, müstehcen (...) ifadelerin; etkilenme çağındaki gençler üzerinde olumsuz etki uyandıracağını hesaba katar. Mizahın; toplumsal yarara dönük ve yapıcı bir işlevi olduğundan hareketle, belden aşağı ve sıradan espri(!) yerine, zeka pırıltılarıyla kotarılmış ince buluşları ve buna denk düşen anlatım biçim(ler)ini yeğler. Özel ve tüzel kişilerin kişilik haklarına saygılıdır, rencide edici ifadelerden kaçınır.
ÜYELİK :
İmece Mizah ekibinde yer almak ve BLOG YAZARLIĞINA kabul edilmek için sanatçı dostlarımızın; ÖNCELİKLE,
BLOG adresimize ( im.mizah@gmail.com ) bir fotoğraflarını ve kısa özgeçmiş bilgilerini -isimlerini açıkça ifade eden e-mail adresiyle- göndermeleri gerekmektedir.
Ayrıca, ikâmet adresi ve telefon bilgileri de gereklidir.
Bu durum, kendi istemiyle http://imecemizah.blogspot.com ekibinde yer alan sanatçı ile İMECE MİZAH arasında akit anlamına gelir ve bizzat, sanatçı şahıs tarafından yapılan başvuru ve iletilen dökümanlar, ileride doğabilecek sorunlar için bir tür teminat sayılır.
İstenen dökümanlar imece mizah adresine (
im.mizah@gmail.com ) ulaşmadığı sürece, hiçbir üye bir başka şahsı İMECE MİZAH BLOG YAZARLIĞI için davet edemez.
***

İMECE MİZAH, Kültür ve Sanat kapsamına giren ürünleri göz ardı etmeden Karikatür ve Mizah esaslı yayın yapar.
İnternet izleyicilerine açık ve ücretsizdir.
Sanat ve Kültür, Karikatür ve Mizah sözcükleri en geniş anlamlarında algılanmaktadır.

İMECE MİZAH, yazarları ve farklı sanat dallarındaki katılımcılarını konularında sınırlamamaktadır.
Dergi için beklenen ürünlerin; sanat değeri yüksek, dilin yaratıcı bir ustalıkla kullanıldığı, yazın kurallarına uygun, okuyucunun sanat ve mizah algılamasına bir değer katabilecek, yenilikçi ve türünde örnek bir yapıt olması; eğer önceden belirtilmiş ise, ana temaya uygunluğu aranır.

Yayımlanma istemiyle dergimize yollanan yapıtların, başka bir sitede, dergide ya da kitapta yayımlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen yazılara, gönderim tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde “Yapıtınız İMECE MİZAH’da yayımlanacaktır.” biçiminde bir yanıt verilmemişse, bu durum gönderilen ürünün/yapıtın dergimizde yayımlanmasının uygun görülmediği anlamını taşır.
Gönderilen yapıtların yayımlanması ya da yayımlanmaması tamamen Dergi Yayın Kurulu ve Dergi Yönetimi inisiyatifindedir.
Her katılım ürünü, derginin teknik yapısı, redaksiyonu ve görselliği yönünden gereken biçime uyarlanır ve yeniden tasarımlanır.
Yayımlanmak İstemiyle yollanacak yapıtlar yalnızca
im.mizah@gmail.com e-posta adresine iletilmelidir. Anasayfamızdaki İLETİŞİM kutusunun amacı budur.
Gönderilecek yazıların değerlendirmeye alınabilmesi ve yayımlanması için Word belgeyle gönderilmesi zorunludur.
Türkçe çevirisi bulunmak koşuluyla, yabancı dillerdeki yapıtlar da karşılaştırmalı edebiyat anlayışı içinde yayımlanabilir. Bu, Türkçe'den yabancı dile yapılan çeviriler için de geçerlidir.
İMECE MİZAH’a Ürün gönderenler salt kendi yaratımlarını gönderirler. Kendisine aitmiş gibi başkasının ürününü gönderenler doğacak hukukî sonuçlardan kendileri sorumludur. Yayımlanan ürünlerin yasal sorumluluğu ve telif hakları tümüyle yazarına aittir.

İMECE MİZAH kaynak gösterilerek ve sanatçısının adı belirtilerek alıntı yapılabilir.
İMECE MİZAH, amaçları doğrultusundaki yapıtları, önceden onay alarak ve/ya kaynağını belirterek yayımlayabilir.
İMECE MİZAH’da yayımlanan ürünlerin ne kadar süreyle arşivde kalacağı, yayın programı ve teknik olanaklara göre belirlenir.
İMECE MİZAH’a eserlerini bizzat yükleyen sanatçılar, İMECE MİZAH YÖNETİMİ VE YAYIN KURULU ÜYESİ sayılır ve bu sayı -Blog tekniği açısından- en fazla 100 kişiden oluşur.


*Mazeret bildirmeden 30 gün süreyle ürün kaydetmeyen üyelerin, üyeliği düşer.


*Hiçbir üye; önceden izin almadan; bir başka üyenin kayıtlı ürününü değiştiremez, silemez.
iMECE MiZAH
WEB ADRESİ:
http://imecemizah.blogspot.com 'dur.
iletişim ADRESİ: im.mizah@gmail.com 'dur.
***
İMECE MİZAH YAYIN KURULU ÜYELERİ:
Ferda Balkaya Çetin, Sevdakâr Çelik, Osman Yavuz İnal, Ümran Özdemir, Çağlar Sakin, Nazlı Saluk ile konuların gerektirdiği diğer uzman danışmanlardır.

*Tüm üyelerimiz ve yayımlatmak üzere - dışarıdan- ürün gönderenler, bu sayfada yazılı esasları kabul etmiş sayılırlar.İMECE MİZAH
Temmuz 2008

*İnternet ortamında yayın tarihi: o1 Aralık 2oo8